Trition update m.b.t. COVID-19

Nieuws -

Als klant/leverancier van Trition vertrouwt u op onze dienstverlening. Nu wij te maken hebben met het Coronavirus (COVID-19), realiseren wij ons eens te meer het belang van uw vertrouwen in onze dienstverlening en de voortgang daarvan. Daarom hebben wij ons terdege voorbereid om de effecten voor onze medewerkers, klanten en toeleveranciers in kaart te brengen.

Trition update m.b.t. COVID-19

Omdat preventie boven alles gaat hebben we aanvullende maatregelen genomen:

  • Wij volgen strikt de landelijke Coronavirus preventierichtlijnen van het RIVM.
  • Onze stafmedewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis.
  • Medewerkers schudden geen handen en houden 1,5 meter afstand.
  • Medewerkers met verkoudheidsklachten of verhoging blijven thuis tot de klachten over zijn. Ook al zijn ze niet in contact geweest met een patiënt met het Coronavirus en niet in een risicogebied geweest.
  • Wij hebben de frequentie van schoonmaken verhoogd en op alle vestigingen/afdelingen papieren doeken en desinfecterende gel ter beschikking gesteld.
  • Onze Front office (telefooncentrale) is dusdanig ingesteld dat al uw vragen naar de juiste medewerker worden geleid. Om de dynamiek van de dagelijkse business niet te verliezen hebben wij daarbij altijd op kantoor een minimale bezetting per afdeling.
  • Alle fysieke afspraken v.w.b. onze staf functies, welke niet direct noodzakelijk zijn, zijn afgezegd/uitgesteld. Contactmomenten vinden enkel telefonisch of online plaats. In ieder geval tot 28 april 2020.

Front Office
Onze Front Office, een vitale functie van ons bedrijf, blijft conform de huidige richtlijnen bemand. Dat betekent dat wij vooralsnog alle schademeldingen blijven ontvangen en coördineren. Door omstandigheden kan het zijn dat bepaalde diensten onverhoopt verlaat worden uitgevoerd.

Wij vertrouwen erop u met dit bericht op een correcte wijze te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marcel van Engelen
Directeur Trition
 

Terug naar overzicht