Trition neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ondernemen betekent risico’s nemen. Daarvan is Trition zich bewust. Wij zijn echter niet bereid om risico’s te nemen die de gezondheid van mens en dier in gevaar kunnen brengen of het milieu aantasten.

Met onze specialistische diensten dragen wij bij aan een prettige en leefbare maatschappij en milieu. Onze apparatuur voldoet aan alle eisen die gesteld worden op milieugebied en daarnaast zijn ze energiebesparend. Dit zijn punten die voor ons belangrijk zijn.

De maatschappij verdient onze aandacht

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit maken wij onder andere concreet door gebruik te maken van de modernste droogapparatuur, waarmee een energiebesparing van wel 60% wordt gerealiseerd ten opzichte van traditionele droogapparatuur. Het feit dat droogprocessen nauwgezet worden begeleid, zorgt ervoor dat projecten sneller worden afgerond en apparatuur niet onnodig lang wordt ingezet.

Ook bij de aanschaf van meetinstrumenten houden wij rekening met het milieu. De onderzoeksresultaten van onze dienstverlening dragen bij aan het verbeteren van de leefomgeving van mens en dier. Het opsporen van thermische- en waterlekkages zorgt ervoor dat deze worden verholpen waardoor energie bespaard wordt. Daarnaast beschikken we over een modern wagenpark en worden opdrachten efficiënt ingepland.

De komende jaren zal Trition verder groeien naar een landelijk opererend bedrijf dat gekenmerkt wordt door goed ondernemerschap, rekening houdend met het milieu, uitstekende arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers, maar ook hulp bieden aan onze medemens. Zaken die geplaatst kunnen worden binnen de kaders van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.