De toegevoegde waarde van stroefheidsmetingen

Bouwkundig Onderzoek -

De toegevoegde waarde van stroefheidsmetingen

Al vele jaren is er de mogelijkheid om stroefheidsmetingen uit te voeren. Een techniek die vele toepassingsgebieden kent. Tijdens deze metingen wordt de dynamische wrijvingscoëfficiënt van de vloer bepaald aan de hand van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7909-2003 norm.

Maar wat houdt het in voor de praktijk?

Stel je bent een voedingsmiddelenfabrikant en je medewerkers melden een te gladde vloer bij een productielijn. Als bedrijf heb je alles geregeld omtrent de veiligheid van je medewerkers. Maar na de schoonmaak, met water en zeepmiddel, is er sprake van een “gladde vloer”. Wat kan je dan doen?
Een stroefheidsmeting inderdaad. Bij deze meting kan de vloer getest worden met een viertal zoolmaterialen (rubber, SBR NoraT rubber, kunststof en leer) en onder de volgende condities: droog, nat/vochtig, met schoonmaakmiddel en met productieafval.


 

 

 

 


Na een stroefheidsmeting kan er geconcludeerd worden welke zoolmaterialen in welke situatie als veilig beschouwd kunnen worden. Wat als er nu blijkt dat de situatie onveilig is, dan kan je kijken naar de mogelijkheden om een antislip coating laag aan te brengen om de stroefheid van de vloer te verbeteren. En natuurlijk de medewerkers het advies geven welke schoenen het beste gedragen kunnen worden in de fabriekshal. Veiligheid op ieder vlak!

Openbare stroefheid

Gladheid kan op diverse plekken voor komen, ook op openbare plekken als een wandelpromenade. Bij de aanleg van dit soort promenades is het van belang om te kijken of de toegepaste techniek voldoet aan de gestelde eisen. Wel zo fijn als iedereen er met een gerust hart over heen kan wandelen.

Hier kan men tijdens de aanleg al steekproefsgewijs de metingen uitvoeren, ook met verschillende zoolmaterialen en in diverse omstandigheden (nat, vochtig of droog). Op basis van metingen kan dan ter plaatse de conclusie getrokken worden of het veilig of onveilig is. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan de promenade dan voortgezet worden, al dan niet gewijzigd (meer verruwing van het beton of iets degelijks).

 

Veiligheid van bewoners

Bewoners die schuifelend over de galerij bewegen? Valpartijen in flatgebouwen? Klachten over gladheid? Te gladde galerijvloeren is een bekend gegeven. Zeker in bepaalde periodes van het jaar. Regen, nachtvorst, condens; allemaal ingrediënten voor een te glad oppervlakte.

Om galerijen te meten kan er gebruik gemaakt worden van de FSC 2011 stroefheidsmeter. De meetresultaten worden getoetst aan de Wuppertal Safety Threshold Values (zoals omschreven in NTA 7909-2003 norm). De meetwaarden vallen binnen de codering “zeer veilig t/m zeer onveilig”.

 

 Niet alleen op de locaties genoemd in deze blog is de stroefheid van het vloeroppervlak een belangrijk issue. In alle ruimtes van uw woning, kantoorpand, productiebedrijf, winkelcentrum of welk verblijfsgebied dan ook is een veilige en betrouwbare ondergrond van belang.

Mijn conclusie: Twijfel je, laat je vloeroppervlak testen om eventuele ongevallen te voorkomen.

Terug naar overzicht