En dan komt er een melding binnen dat er een grote waterschade is in een groot ziekenhuis?

Droogtechniek -

En dan komt er een melding binnen dat er een grote waterschade is in een groot ziekenhuis?

Wat ga je dan doen als Trition…

Allereerst kijken wat de situatie is. Door een gebroken hoofd transport waterleiding (buiten het ziekenhuis) was er water (tussen de 6 en 8 miljoen liter) de kelders van het ziekenhuis ingestroomd. Het ketelhuis (gelegen op -1 en -2) stond tot aan het plafond vol met water. In andere ruimtes stond ruim 1 tot 2 meter water.

Ok, wat moet er allemaal gedaan worden?

De kelders, technische ruimtes en parkeergarages moesten gedroogd en geconditioneerd worden. Een projectmanager werd benoemd en met zijn team van 14 man gaat hij aan de slag. Het eerste wat men regelt is de apparatuur namelijk: Infrarood (IR) Condensdrogers, Axiaal- en Radiaal ventilatoren.

Stroomvoorziening

Om geen aanvullende belasting op het bestaande stroomnet te veroorzaken, is er gekozen om een zelfstandig tijdelijke stroomvoorziening door middel van inzet van aggregaten op te zetten. Zodat men tussentijds op- en af kan schalen, werd er gekozen om meerdere kleinere (100 Kva) aggregaten in te zetten. Om de herstel-, schoonmaak- en logistieke werkzaamheden ongestoord en gelijktijdig te laten plaatsvinden is de noodzakelijke stroomvoorziening (bekabeling) zoveel mogelijk langs de plafonds geleid d.m.v. speciaal daarvoor ontwikkelde haken.


 

 

* Stroombekabeling begeleiding via speciale haken

Schadebeperking

Na het leegpompen van de ruimtes was het natuurlijk van belang om de vervolgschade zoveel mogelijk te beperken en het ziekenhuis zo spoedig mogelijk weer volledig operationeel te krijgen. Dit werd gedaan door in een korte tijd voldoende droogapparatuur te plaatsen en tevens continue sturing te houden op het droogproces. Binnen enkele dagen konden sommige afdelingen van het ziekenhuis weer in gebruik genomen worden.

Optimalisatie

Tijdens de drogingen zijn er continue vochtmetingen uitgevoerd om het droogproces goed te monitoren en, daar waar nodig, te optimaliseren. Deze monitoring en optimalisatie heeft tot een korte(re) droogperiode geleid, waardoor de kosten van inzet beperkt konden worden, maar ook het ziekenhuis zo snel mogelijk weer operationeel was.
Om de processen goed te laten verlopen is het ook van belang dat de communicatie efficiënt en eenduidig wordt ingezet. Ook dit werd door de projectmanager in goede banen geleid.


* drogers die klaar staan voor gebruik

In een complexe omgeving heeft Trition haar waarde weer bewezen door actief en adequaat deze calamiteit goed af te handelen.

Terug naar overzicht