Het belang van een bouwkundig onderzoek bij schimmelproblematiek

Bouwkundig Onderzoek -

Schimmel in een woning: daar wil je als woningcorporatie zo snel mogelijk vanaf. Het is van belang om dan eerst de oorzaak van de schimmelproblematiek te achterhalen. Dat is precies wat Trition tijdens een bouwkundig onderzoek doet. Rob Baas, manager Bouwkundig Onderzoek, legt het belang van zo’n onderzoek uit.

Het belang van een bouwkundig onderzoek bij schimmelproblematiek

“Als de oorzaak niet wordt vastgelegd en wordt opgelost, is er een grote kans dat de schimmel na verwijdering weer terugkomt. De kans op schimmelvorming ontstaat meestal als er een verstoring is in de vochthuishouding van de woning. Naast vocht speelt ook zuurstof, temperatuur, stilstaande lucht en organisch materiaal/vervuiling een rol. Het gewenste vochtgehalte (relatieve vochtigheid) in een woning ligt meestal tussen de 40 en 60%. Boven de 60% bestaat er vaak een risico op kieming van schimmel en eenmaal op gang gebracht zal het ontwikkelproces ook bij een lagere relatieve vochtigheid (RV) doorgaan. Vaak is het dan ook van belang te achterhalen wat de oorzaak van deze verstoorde vochthuishouding is, bijvoorbeeld door een plotseling optredende extra vochtbron zoals een lekkage in de woning, vochtdoorslag of optrekkend vocht.”

Kunnen er nog andere oorzaken zijn?

“Jazeker. Een verstoorde vochthuishouding kan ook worden veroorzaakt door het gedrag van de bewoners. Hoe leeft men in de woning? Ook bewoners veroorzaken een bepaalde vochtproductie, door bijvoorbeeld te douchen, te koken, te wassen, schoon te maken, huisdieren te houden, maar ook door simpelweg in- en uit te ademen. Vervolgens is het van belang de mogelijke ‘overmaat’ van vocht af te voeren, door voldoende te ventileren, te beluchten en op een juiste manier gebruik te maken van aanwezige ventilatiesystemen. Hierbij is het ook van belang de temperatuur in de woning op een goed niveau te houden. Laat deze s’ nachts niet onder de 16 graden komen, want warme lucht kan meer vocht vasthouden en dus efficiënter afvoeren.”

Wat onderzoekt Trition tijdens een bouwkundig onderzoek?

“Het bouwkundig binnenklimaat onderzoek omvat in hoofdlijnen twee onderzoeksrichtingen bij schimmelvorming. Ten eerste: is er een extra vochtbron in de woning aanwezig? Zoals een lekkage, een vochtige kruipruimte met daarboven een onvoldoende dichte vloerconstructie, een plaatselijk vochtdoorslag. Met andere woorden: zijn er gebreken aan de woning?

Ten tweede wordt vastgelegd en onderzocht wat de invloed van bewoning is. Wordt er extra vocht ingebracht door veelvuldig douchen zonder vocht hierbij direct af te voeren? Wellicht wordt er vochtige was in de woning gedroogd, er gekookt zonder gebruik te maken van een afzuigkap of niet op een goede manier en onvoldoende geventileerd.

Wij vinden het van belang dat beide kanten worden onderzocht. En ja, het kan zo zijn dat het bewonersgedrag is, maar het kan ook zijn dat de oorzaak te vinden is in de woning zelf.”

Wat is de procedure van een bouwkundig onderzoek?

“Bij een bouwkundig binnenklimaat onderzoek starten wij meestal met een kort gesprek met de bewoner om naast de onderzoeksvraag die wij vanuit de opdrachtgever hebben gekregen, ook de bewoner te horen. Daarna starten we met het onderzoek:

  • We maken een visuele opname van de schimmel- en/of vochtschade door middel van foto’s en tekst.
  • Waar nodig voeren wij vochtmetingen uit en maken wij gebruik van thermografie om temperatuurverschillen/ -afwijkingen van de constructie zichtbaar te maken.
  • Om meer inzicht te krijgen in achterliggende constructieonderdelen of bijvoorbeeld spouwmuurconstructie zal een endoscopisch onderzoek worden uitgevoerd.
  • Een aanwezig ventilatiesysteem wordt doorgemeten.
  • We monitoren het binnenklimaat van de woning. Dit doen wij door gedurende een periode van minimaal twee weken dataloggers in de woning te plaatsten. De loggers leggen de temperatuur, de relatieve vochtigheid en het CO2-gehalte in de woning vast. 
  • Ook is het mogelijk dat wij een lucht- en/of een contactmonster van de aanwezige schimmel nemen, door deze op een speciale voedingsbodem te plaatsen en deze aansluitend in onze klimaatkast op kweek te zetten om inzicht te krijgen in het aantal kolonievormende eenheden.

Het onderzoek wordt vervolgens afgesloten met een uitgebreide rapportage. Hierin staat de oorzaak van de schimmelvorming en wat wij adviseren om de oorzaak te verhelpen.”

Schrijf je in voor onze schimmel seminar

Wil je als woningcorporatie schimmel grondig en vakkundig laten onderzoeken en verwijderen? We vertellen je graag meer tijdens één van onze schimmel seminars, die we samen met zusterbedrijf Dolmans organiseren:

Aanmelden

Terug naar overzicht