Het dak ging eraf!

Bouwkundig Onderzoek -

De leeuwinnen hebben gisteren de halve finale gered door 1-0 te scoren in de verlenging. Hierdoor ging bij iedereen het dakeraf! Trition zorgt er juist voor dat alles blijft zitten.

Het dak ging eraf!

Trition over preventief dakonderzoek
Steeds vaker wordt Trition ingeschakeld om een preventief dakonderzoek uit te voeren, als na het aanbrengen van de waterdichte laag op het dak nog andere bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden of nog moeten plaatsvinden, denk hierbij aan het aanbrengen van een daktuin.

Platdakconstructie
In de meeste gevallen gaat het om platdakconstructies van gebouwen met een meer complexe opbouw. Denk aan daken ter afdekking van vochtgevoelige gebruiksruimten, zoals datacenters of medische gebouwen met vochtgevoelige apparatuur. Of bij nieuwbouw voor oplevering, waarbij de dakafwerking preventief wordt onderzocht op eventuele gebreken of niet correct uitgevoerde details, die mogelijk tijdens de bouwactiviteiten zijn ontstaan. Het risico dat door deze activiteiten beschadigingen zijn opgetreden die direct dan wel in een latente vorm lekkages hebben veroorzaakt is groot.

Aansprakelijkheid
Het is na oplevering van het dak of het gebouw, bij een optredende lekkage vaak moeilijk te bepalen wie aansprakelijk gesteld kan worden. De aansprakelijkheid komt in eerste instantie te liggen bij de hoofdaannemer, die vervolgens de aansprakelijkheid zal doorzetten naar het bedrijf die het dak heeft aangebracht. Deze zal vervolgens moeten aantonen dat het gebrek en/of de beschadiging in de waterkerende laag niet aan zijn werkzaamheden is te wijten, maar mogelijk door derden is veroorzaakt. Derden die na het aanbrengen van de dakbedekking nog op het dak werkzaam zijn geweest. Vaak een lastig en moeilijk traject.

Een preventief onderzoek van Trition voorkomt niet alleen lekkages op korte en langere termijnen en de daaraan verbonden gevolgschade, maar voorkomt mogelijk ook een lang en moeizaam proces van aansprakelijkheidsstelling.

 

Terug naar overzicht