KNMI geeft weercode Oranje af, wat nu?

Nieuws -

KNMI geeft weercode Oranje af, wat nu?

Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. De kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood. Laten we allereerst eens kijken wat de KNMI definities van de verschillende kleurcodes zijn en de daarbij behorende verwachtingen/interpretaties alvorens het anticiperen op de verschillende kleurcodes te behandelen.

Waarschuwen

Als overheidsinstituut heeft het KNMI de veiligheidstaak om weerwaarschuwingen uit te geven. Door middel van waarschuwingskleuren geeft het KNMI een inschatting aan het te verwachte weersbeeld. Dit kan gelden voor alle soorten weertypen: neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien. Het voornaamste bij een waarschuwing is de verwachte impact van het weer in een regio/locatie.

Regionaal waarschuwen

In veel gevallen zijn gevaarlijke weersituaties lokaal, zoals extreme neerslag, onweersbuien met hoge impact of gladheid. Elke provincie wordt afzonderlijk bekeken door het KNMI. Het kan zijn dat voor bepaalde regio’s code oranje geldt terwijl elders in het land men gewoon buiten in het zonnetje kan zitten en kan genieten van de weersomstandigheden (code groen).

Betekenis waarschuwingscodes (bron KNMI)

Code groen = geen bijzonderheden
Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties.

Code geel = gevaarlijk weer/wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

 

 

 

 


Code oranje = extreem weer/ wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood = weer alarm / onderneem actie
Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen  dat het maatschappij ontwrichtend kan raken. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

Anticiperen

Aan de hand van bovenstaande waarschuwingscodes anticipeert Trition pro-actief op verwachtingen in de verschillende regio’s. Als landelijke specialist op het gebied van o.a. droging en tijdelijke klimaatvoorzieningen betekent dit dat er direct gecommuniceerd wordt met de verschillende regio’s. Goed onderling overleg en directe communicatie is hierbij van groot belang om, indien gewenst, direct te kunnen schakelen en handelen. De verschillende vestiging- en regiomanagers staan in direct contact met elkaar om informatie te delen op gebied van beschikbare vloot en mankracht. Daarnaast is de centraal gelokaliseerde landelijke buffervoorraad van specialistische droogapparatuur inzetbaar.

Zoals te verwachten worden er geen maatregelen genomen bij een code groen.

Op het moment dat code geel wordt afgegeven, wordt de communicatie opgeschaald en ligt er een inventarisatie van beschikbare technici en materieel in de regio waarvoor de code is afgegeven.

Interregionaal schakelen

Bij code oranje worden er verdergaande maatregelen genomen in het land, er wordt interregionaal geschakeld met betrekking tot beschikbare technici en apparatuur. Mensen worden zo ingepland dat zij ieder moment kunnen bijspringen in de getroffen regio’s. De buffer voorraad wordt paraat gezet zodat we ons apparatuur snel en adequaat kunnen inzetten.

Bij code oranje wordt de weer activiteit en voorspellingen van het KNMI van minuut tot minuut gevolgd door Trition. Het is van cruciaal belang om gedupeerden zo snel en efficiënt mogelijk te helpen en daarmee (vervolg)schade aan mogelijk nat geworden woningen, gebouwen en/of constructies te beperken. Door snel te handelen kan een grote(re) financiële schadelast worden voorkomen.

Eerste bereddering

Bij code rood is Trition meestal niet de eerste partij die in actie komt. Veelal zullen hier de brandweerkorpsen uit de verschillende veiligheidsregio’s en de diverse calamiteitendiensten de eerste bereddering uitvoeren. Op het moment dat deze diensten de eerste bereddering hebben uitgevoerd komt Trition in beeld om specialistische droging en verdergaande schade beperkende maatregelen in te zetten. Ook hier geldt dat de inzet van droging de gevolgschade beperkt en daarmee de financiële consequenties verkleint voor gedupeerden en verzekeraars.

Samenvattend:

  • bij code groen worden geen acties ondernomen

  • bij code geel is er sprake van een verhoogde paraatheid

  • bij code oranje treedt het ‘grote’ schadeprotocol in werking

  • bij code rood wordt geschakeld naar behoefte en locatie (ook een voort vloeiing uit het ‘grote’ schadeprotocol)

 

Terug naar overzicht