Opsporen van diverse lekkages

Bouwkundig Onderzoek -

Opsporen van diverse lekkages

Trition heeft enge tijd geleden de opdracht gekregen om diverse lekkages in een parkeergarage aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam op te sporen. De ondergelegen parkeergarage is een onderdeel van een appartementencomplex welke uit diverse huur-, koop- en bedrijfs- panden bestaat.

Uit informatie van de opdrachtgever blijken er al gedurende 8 jaar diverse lekkages rondom het plafond en de wanden in de parkeergarage te spelen. Ondanks diverse eerdere onderzoeken zijn deze nooit adequaat gelokaliseerd en/of verholpen.Boven het schadegedeelte van de garage bevinden zich een restaurant, wellness en gemeenschappelijke hal. Doordat een gedeelte van de vloer constructie uit een zogenaamde zwevende dekvloer bestaat en de lekkage al enige tijd speelt, kan de locatie van het lek zich overal bevinden. Hierdoor is het van belang dat wij systematisch de leidingen per pand uitsluiten/beoordelen op lekkage. Dit doen we door diverse meettechnieken in te zetten, bijvoorbeeld:

  • thermografie,

  • drukmetingen,

  • traceergasmeting,

  • een bodemmicrofoon,

  • vochtmetingen,

  • een rooktest,

  • kleurstoftest,

  • endoscopie,

  • een rioolinspectie en/of

  • leidinglokalisator

Door de combinatie van visuele inspecties en het in een correcte volgorde (een gedeelte)van bovenstaande meettechnieken in te zetten waren we er al snel van overtuigd dat het restaurant de veroorzaker van de lekkage zou zijn.

Vervolgens na geen drukverlies in de water- en cv- leidingen van het restaurant te hebben geconstateerd bleef er maar nog één water dragende leiding als verdachte over: de afvoerleiding.

Doordat de afvoerleidingen zich in de dekvloer en/of tussen de isolatie van de zwevende dekvloer bevinden had de rooktest volgens ons de meeste kans van slagen. Er kon snel vastgesteld worden dat er rook kwam uit het inbouwreservoir van het wandcloset. Door middel van kleurstof in de betreffende afvoerleiding kon er met zekerheid worden gezegd dat de lekkage aan de afvoerleiding de oorzaak was. De kleurstof werd namelijk ook waargenomen rondom de schade in de garage.

Via een bestaande sparing in het (inbouw)reservoir is er vervolgens een endoscopisch onderzoek gedaan waarna er flink wat vocht en rioolvliegjes rondom de vloeraansluiting van de afvoerleiding werden geconstateerd. Hierna is er een rioolinspectie uitgevoerd om inwendig een afwijking in de vloer rondom het inbouwreservoir aan te kunnen duiden. Met een leidinglokalisator welke de camerakop van de rioolcamera kan opsporen hebben wij de exacte locatie van de lekkage kunnen vaststellen.

Na het lekdetectie onderzoek is dezelfde dag nog een meetrapport opgemaakt, waaruit op een duidelijke manier opgemaakt kan worden waar de locatie van de lekkage zich bevindt, welke type water dragende leiding lekkage vertoond en een advies waarmee de lekkage zo schade beperkend en efficiënt mogelijk verholpen kan worden.

ADVIES: Schakel altijd een lekdetectie in als u niet met zekerheid een lekkage kunt vaststellen/lokaliseren, door het non-destructieve karakter van een lekdetectie kan er schade beperkend gehandeld worden om de lekkage op een snelle en efficiënte manier te verhelpen. Dit scheelt niet alleen een hoop puin en stress maar ook onnodige extra kosten.

Terug naar overzicht