Schimmelvorming en droogtechniek

Bouwkundig Onderzoek -

Schimmelvorming en droogtechniek

Schimmels of zwammen zijn overal aanwezig en zijn er in veel soorten. De meest bekende schimmels zijn schimmels op etenswaren, de zwarte schimmel op de muren, maar ook paddenstoelen behoren tot de schimmel familie.

Wat is schimmel nu precies?

Het zijn Micro-Organismen die behoren tot de groep Fungi en bestaan uit cellen met een celkern en een celwand. Dit klinkt allemaal erg ingewikkeld maar in feite zijn het zeer kleine paddenstoeltjes.
 

Schimmels maken sporen om zich voort te planten. Dit zijn een soort zaadjes die zich via de lucht verspreiden en met het blote oog niet zichtbaar zijn. Zodra de sporen op een plek terecht komen waar voldoende vocht is, gaan ze ontkiemen en ontstaat een nieuwe schimmelplek. Ze hebben maar een minimum aan voedingstoffen nodig, dat kan het pleisterwerk op de muur zijn maar ook behang, hout of textiel. Voor de meeste schimmels zijn temperaturen tussen de 4 en 40 ˚C en een relatief vochtgehalte in de lucht van 70 tot 100% optimaal.


 

Oorzaken van vocht in woningen

Volgens Trition komt schimmelvorming door vocht. Vocht komt voor in woningen en daar kan dan schimmel ontstaan. Een aantal oorzaken zijn:

 1. Vocht in bouw-, afwerkings- en inrichtingsmaterialen zoals hout, steen, pleisterwerk, meubilair en vloerbedekking.

 2. Bewonersgedrag omdat ze invloed hebben op de hoeveelheid vocht in een woning. Namelijk door de mate waarin ze:vocht produceren:

  • het menselijk lichaam staat vocht af en ook door allerlei activiteiten van bewoners komt waterdamp vrij in de woning (bv. koken, afwassen, douchen en drogen van wasgoed). Voor een huishouden van vier personen betekent dit een vochtproductie van minimaal 10 liter water per dag.

  • juist gebruik van de beschikbare ventilatiemogelijkheden voor het afvoeren van waterdamp maken

  • de wijze waarop ze de woning verwarmen: dit heeft invloed op de relatieve luchtvochtigheid en het ontstaan van condensatie op binnenwanden. Zo leiden lagere luchttemperaturen (binnen) tot een hogere relatieve luchtvochtigheid. Dit kan vochtproblemen erger maken maar is vrijwel nooit de enige oorzaak. Meestal komt dit voor in combinatie met onvoldoende ventilatie.

 3. Bouwtechnische oorzaken. Bij nieuwbouwwoningen die minder dan een jaar bewoond zijn, kan er spraken zijn van zogenaamd bouwvocht. Tijdens de bouw wordt water toegevoegd aan cement en betonspecie. Ook door regenval kan tijdens de bouw water in bouwmaterialen (steen, hout, isolatiemateriaal) opgeslagen worden. Dat vocht verdampt meestal in het eerste jaar en dat kan dan aanleiding zijn voor plaatselijke vochtproblemen in de woning. Veel vaker echter, zullen vochtproblemen hun oorzaak vinden in lekkage, optrekkend vocht, condensatie en gebrekkige ventilatie.

Onderdeel van het beheersen van de luchtvochtigheid is het drogen. Drogen is belangrijk om vochtproblemen te kunnen voorkomen of op te lossen. Trition beschikt over de meest moderne droogapparatuur om op de meest uiteenlopende locaties een passende oplossing te bieden.

Verwijderen van schimmel

Vocht en schimmels zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Schimmels worden geactiveerd door de aanwezigheid van een organische voedingsbodem in combinatie met vocht. Wanneer één van deze twee wordt weggenomen zal de schimmel niet activeren.

Het verwijderen van de organische ondergronden is zo goed als onmogelijk aangezien tal van zaken van organisch materiaal gemaakt zijn. Het ligt dus voor de hand om het vochtniveau in de omgevingslucht of in de voedingsbodem naar een dusdanig laag niveau te brengen zodat de schimmels niet activeren. Wanneer de omgeving en ondergrond voldoende droog zijn kan schimmel op de juiste wijze worden verwijderd.

Tips van Trition

Voorkomen is dan ook altijd beter dan genezen. Bewoners en gebruikers kunnen maatregelen nemen om vocht en schimmels tegen te gaan. Onderstaand enkele tips: 

 • Zorg voor voldoende ventilatie en lucht regelmatig.

 • Vermijd verspreiding van vocht, en

 • Pak eventuele bouwtechnische oorzaken aan.

In verband met mogelijke gezondheidsrisico’s en schade, aan bijvoorbeeld inboedel, is het aan te raden de verwijdering door een specialistisch bedrijf te laten uitvoeren. Neem contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord en helpen u aan de juiste oplossing.

Terug naar overzicht