Wat te doen bij waterlekkage in de meterkast?

Bouwkundig Onderzoek -

Wat te doen bij waterlekkage in de meterkast?

Lekkages kunnen voor komen op diverse plekken in en om het huis. Een lekkage brengt bijna altijd vochtschade met zich mee en waar vocht is, daar kan schimmel ontstaan. Wat niet bevorderlijk is voor uw gezondheid. Maar een lek in de waterleiding in de meterkast kunt u en uw medebewoners zelfs in levensgevaar brengen. De kans op kortsluiting, en daardoor ook de kans op brand, wordt door een lekkage in de meterkast zeer reëel.

Blote oog

Het eerste onderzoek doe je vaak gewoon met het blote oog. Ergens zie je water druppelen, bijvoorbeeld bij een mantelpijp in die bewuste meterkast. Maar dan ben je er nog niet! Want waar zit deze lekkage dan? Als het achter de mantelpijp zit, dan moeten er toch kijkgaten gemaakt worden om het lek te kunnen zien. (Een mantelpijp zit om een waterleiding heen die er voor zorgt dat de leiding bij temperatuurverschillen kan uitzetten en krimpen.) Het kan ook altijd nog gebeuren dat uw leidingen in uw muur gefreesd zijn, dan bent u nog verder huis.

Non destructief onderzoek

Gelukkig is er tegenwoordig de mogelijkheid van thermografische opnames in uw leidingnetwerk. Met behulp van thermografie kunnen lekkages op een non-destructieve wijze in leidingsystemen gedetecteerd worden. De infrarood techniek biedt de mogelijkheid om schadeplekken op te sporen, zonder de gehele leiding vrij te hoeven leggen. Daarnaast geven warmtebeelden de lekkages weer, die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn.

 

 

 

 

 

Traceergas

Naast de thermografie, kunt u ook kiezen voor lekdetectie aan de hand van speciaal traceergas. Tijdens deze techniek stroomt er geen water door de leidingen, maar (traceer)gas. Traceergas is vluchtiger dan water en zoekt de kleinste scheurtjes en barstjes op om te ontsnappen. Met de juiste sensor pikt men deze lekkages dan feilloos op.

Om risico’s te voorkomen en om op een non destructieve wijze het lek te vinden, adviseer ik altijd om toch een samenwerking op te zoeken met een lekdetectie specialist. Na een lekdetectie kan de installateur de lekkage aan de waterleiding herstellen en is het lek gedicht. Gevaar geweken! En kunt u weer veilig in uw woning of werkomgeving aan de slag.

Ons advies: Bij twijfel, zorg dat er een specialist aan de slag gaat. Loop geen risico!

Terug naar overzicht