Winter het seizoen van vele CV lekkages

Bouwkundig Onderzoek -

Winter het seizoen van vele CV lekkages

De planning in deze periode van het jaar wordt vooral gevuld door CV lekkages. Koude handen en/of voeten en rillingen over uw rug? U herkent het waarschijnlijk wel. Uw eerste reactie? Vermoedelijk de thermostaat even omhoog zetten. Een temperatuur van 17-20 graden is voor de meeste huishoudens een behaaglijke temperatuur. De meeste mensen zijn bij eerder genoemde symptomen al snel geneigd de thermostaat te verhogen naar 21-23 graden. Zodra dit gebeurd ontstaat er een temperatuurverschil en de (combi)ketel gaat flink stoken om het huis naar deze temperatuur te krijgen.

Uitzetten en krimpen van leidingen

CV leidingen kunnen uit diverse materialen bestaan en de meeste installaties bestaan uit kunststof en/of dikwandige stalen leidingen. Elk type materiaal heeft zijn eigen uitzettingscoëfficiënt bij temperatuurverschil. Dit betekent dat de leidingen tijdens het stookproces uitzetten en/of krimpen en dit veroorzaakt vaak diverse problemen. Er ontstaan bijvoorbeeld scheuren of kleine gaatjes door het corroderen van de leidingen en/of geperste koppelingen waarbij de (rubberen) ringen geen adequate afdichting meer geven.

Voorbeeld situatie


In deze situatie begon het de verzekerde aan het begin van de lente op te vallen dat de CV installatie vaker bijgevuld moest worden dan normaal. Het ging hier om circa één keer per maand een drukverlies van 1.0 bar. Tijdens stookgedrag werd de frequentie van het bijvullen hoger en ging het inmiddels om circa één keer per week een drukverlies van 1.0 bar.

Om de oorzaak vast te stellen zijn we in november ingeschakeld voor een lekdetectie onderzoek. Hier zijn verschillende meettechnieken ingezet om de exacte locatie van de eventuele lekkage te bepalen. Op de foto ziet u het aanzicht van de vochtschade aan de wand in de keuken.


Tijdens een visuele controle van de CV leidingen en koppelingen rondom de verdeler in de berging zijn er diverse verkalkte CV koppelingen incl. leksporen vastgesteld (zie foto). In ‘koude’ toestand lekten deze niet, maar door de CV installatie op te stoken zijn de koppelingen na enige tijd langzaam gaan druppelen. Het water is vervolgens de mantelbuizen in gelekt, waardoor het in de keuken (5 meter verder) zichtbaar werd. In de keuken is er aan de dekvloer maar ook aan de wanden rondom het kookeiland een schadebeeld van optrekkend vocht zichtbaar. 

Door een gesprek te voeren met de verzekerde is er duidelijk geworden dat het voorgaande jaar een aanbouw geplaatst is waarbij de CV leidingen zijn verlegd door middel van een CV koppeling in de vloer. Om na te gaan of hier problemen mee waren is er een vochtmeting in de dekvloer rondom de CV koppeling gedaan waarbij er plaatselijk sterk verhoogde vochtwaarden zijn vastgesteld. Door een warmte camera te gebruiken (thermografie) is er een zogenoemde hotspot/thermische afwijking rondom de CV koppeling geconstateerd. Op de foto ziet u het verloop van de leiding inclusief de locatie van de lekkage en de thermografische opname inclusief hotspot.


Door een combinatie van informatie van de verzekerde en verschillende meettechnieken zoals vochtmetingen en het gebruik van thermografie is de exacte locatie van de lekkage bepaald. De schade is hierdoor beperkt en er is uiteindelijk maar 1 vloertegel verwijderd om de lekkage te verhelpen.

Terug naar overzicht