Onderzoek naar fijnstof

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Het zijn in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 mu. Met name langs autowegen is er veel fijnstof als gevolg van het verkeer. Strenge eisen kunnen niet voorkomen dat er alsnog (te) veel fijnstof wordt uitgestoten. Voorkom de schadelijke gevolgen van fijnstof en laat bij twijfel onderzoek doen door Trition. Onze ervaren specialisten meten de hoeveelheid fijnstof en geven gedegen advies over preventie.

Wat zijn de gevolgen van fijnstof?

Kortstondige blootstelling aan hoge concentraties fijnstof kan al gevolgen hebben. Langdurige blootstelling aan lagere concentraties is eveneens schadelijk. Ook als de hoeveelheden onder de gestelde grenswaarden liggen, kunnen nog gezondheidseffecten optreden. Levenslange blootstelling aan concentraties onder deze grenswaarden kunnen alsnog leiden tot blijvende gezondheidseffecten, zoals een verminderde longfunctie, klachten aan luchtwegen en hart- en vaatziekten. Onderzoek naar fijnstof brengt aan het licht om welke hoeveelheden het gaat.

Wat meet onderzoek naar fijnstof?

Trition kan metingen verzorgen naar de aanwezigheid van fijnstof in uw omgeving. Onze specialisten kunnen voor u onderzoek doen naar fijnstof in de lucht. Dat doen ze met moderne technieken en geavanceerde apparatuur. Uiteraard krijgt u ook een uitgebreide rapportage naar aanleiding van ons onderzoek. Hierin leest u de gemeten waardes. Ook geven we u altijd advies over vervolgstappen. Samen vinden we een oplossing voor uw probleem.