Bouwkundige inspectie / Gebouwinspectie

Onderhoud aan een gebouw is essentieel. Zonder onderhoud zal de levensduur van een gebouw aanzienlijk verkorten. Daarom stellen eigenaren vaak een meerjarenonderhoudsplanning op voor het onderhoud. Bouwkundige inspecties, ook wel gebouwinspecties, kunnen aantonen of het onderhoud dat gepland staat ook daadwerkelijk nodig is. Bij Trition werken professionals met bouwkundige ervaring, die een gedegen gebouwinspectie voor u kunnen uitvoeren.

Waarom een bouwkundige inspectie?

Een gebouwinspectie kan aantonen of er sprake is van achterstallig onderhoud of bouwkundige gebreken. Preventieve inspecties dragen daarnaast bij aan de veiligheid van een gebouw. Hierbij valt te denken aan technisch gevelonderzoek waarbij de staat van gemetselde kopgevelconstructies wordt onderzocht. Tot slot zijn gebouwinspecties een onderdeel van het bouwkundig onderzoek wanneer er bijvoorbeeld sprake is van stank of vochtproblemen.

Over bouwkundige inspectie of gebouwinspectie

Bij gebouwinspecties wordt de constructie aan een bouwkundige inspectie onderworpen. De nadruk ligt hierbij op het beoordelen van de kwaliteit van de bouwkundige detailleringen. Verder maken gebouwinspecties gebruik van diverse moderne (meet)instrumenten, zoals thermografische camera’s, endoscopen, bouwvochtmeters en voeghardheidsmeters. Na afloop van een bouwkundige inspectie krijgt u een heldere rapportage met daarin een praktisch en objectief advies. Daarmee kan onderhoud gericht plaatsvinden of kunt u hier problemen correct mee laten verhelpen.