Onderzoek naar schimmelvorming

Schimmels maken onderdeel uit van ons leefklimaat. We hebben schimmels die daar een positieve invloed op hebben, maar er zijn ook schimmels die een negatieve invloed op onze gezondheid hebben. Zelfs een overmaat aan schimmels met een positieve invloed kunnen op termijn een negatief effect op onze gezondheid en ons leefklimaat hebben. Laat de professionals van Trition onderzoek doen naar schimmelvorming in uw woning of kantoor.

Hoe ontstaat schimmelvorming?

Schimmelvorming wordt veroorzaakt door een verstoorde vochtbalans met als voorwaarde de aanwezigheid van organisch materiaal. In de kern is er altijd sprake van een vochtprobleem. Wanneer er sprake is van schimmelvorming, ontstaan er sporen in de lucht die slecht zijn voor het leefklimaat binnenshuis. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. Mogelijke klachten zijn ademhalingsmoeilijkheden en het ontstaan van allergieën.

Hoe doen we onderzoek naar schimmelvorming?

Trition is gespecialiseerd in het opsporen van de oorzaak van schimmelvorming. Bij een onderzoek naar schimmelvorming kunnen we monsters nemen van de schimmel. Op deze wijze is te bepalen in welke mate de schimmel aanwezig is en welke soort schimmel het precies is. Dit kunnen zowel contactmonsters als luchtmonsters zijn. Deze worden op kweek gezet in een incubator in ons laboratorium. Na het vaststellen van de oorzaak is het raadzaam om de schimmel direct te (laten) verwijderen.