Technieken voor lekdetectie

Er zijn diverse methoden en technieken voor lekdetectie. De ervaren specialisten van Trition zijn op de hoogte van de nieuwste technologieën die van pas kunnen komen om lekkages op te sporen. Voor een succesvol resultaat is het toepassen van een combinatie van verschillende meettechnieken meestal noodzakelijk. Onze bedrijfswagens zijn volledig uitgerust met professionele meetapparatuur. Hiermee kunnen we ieder lek altijd non-destructief traceren: zonder hak- en breekwerk. Op die manier kunnen we de schade tot een minimum beperken.

Thermografie: lekkage opsporen          

Thermografie zetten we in voor het opsporen van diverse lekkages, bijvoorbeeld in waterleidingen, afvoeren, cv-installaties, vloerverwarmingen en warmtepompinstallaties. Dit is een meetmethode waarbij we met een warmtebeeldcamera de temperatuurverschillen in kaart brengen. Hiervoor beschikken onze experts over (infrarood) camera’s met een hoge resolutie, zodat we de plaats van de lekkage nauwkeurig kunnen bepalen. Bovendien is thermografie een zeer geschikt hulpmiddel om het leidingverloop in gebouwen te bepalen.

Endoscopie: voor moeilijk toegankelijke ruimtes

Het is met endoscopie onder andere mogelijk om leidingen inwendig visueel op gebreken te controleren. Een endoscoop is een kleine, wendbare camera die bijzonder geschikt is voor het inspecteren van moeilijk toegankelijke ruimtes. Denk hierbij aan de ruimte onder een douchebak of ligbad, leidingkokers, schachten en niet toegankelijke kruipruimtes. Een groot voordeel is dat er nauwelijks schade ontstaat aan de constructie. Ook kost het relatief weinig tijd om het onderzoek uit te voeren. Wij beschikken over de modernste endoscopen waarmee het mogelijk is om foto’s en video-opnamen te maken voor onze (digitale) rapportages.

Druktest: drukverlies aantonen in leidingen

Een druktest is geschikt om bij drukhoudende leidingen (water, cv en gas) een eventueel drukverlies in een leiding snel aan te kunnen tonen. Dit gebeurt met een drukmeter of perspomp. Hierbij zetten we het leidingwerk onder druk met water, lucht of een speciaal daarvoor bestemd traceergas. Een drukverlies wijst meestal op een lekkage in een leiding. Door iedere leiding afzonderlijk te testen, kunnen we het lek opsporen. Een druktest voeren we altijd uit in combinatie met een andere techniek om zo de plaats van de lekkage te kunnen bepalen.

Rookproef: lekkages of stankoverlast opsporen

De rookproef wordt ingezet bij lekkages of stankoverlast van drukloze leidingen (zoals een afvoerleiding) of om een lek in een plat dak op te sporen. Met een krachtige rookgenerator blazen we rook onder druk in een leiding. Het uittreden van rook wijst meestal op een gebrek of mogelijke lekkage in de leiding. Ook laat het zien waar het gebrek of de lekkage zich bevindt.

Leiding-lokalistator: verborgen leidingen opsporen

Met een leiding-lokalisator is het mogelijk om verborgen leidingen te traceren. Leidingen binnenshuis zijn veelal in vloeren en wanden weggewerkt en dus niet zichtbaar. Leidingen die buitenshuis onder het maaiveld liggen, kunnen we met deze methode traceren. Dit doen we door het creëren van een elektromagnetisch veld, waarbij we met een leiding-lokalisator meetsignalen opvangen.

Traceergas: drukverlies in leidingen lokaliseren

Wanneer er sprake is van drukverlies in leidingen, dan kunnen we de locatie bepalen met een speciaal traceergas. Met onze moderne meetapparatuur sporen wij de plek op waar het gas uittreedt. Zo stellen we eenvoudig vast waar de lekkage zich bevindt. Traceergas passen we onder andere toe bij de opsporing van lekkages in stalen cv-leidingen in het zandbed.

Camera-inspectie: bij problemen in afvoerleidingen

Bij problemen in afvoerleidingen, zoals verstoppingen en lekkages, maken we gebruik van camera-inspectie. Onze camera’s hebben een zender. Zo kunnen we met de leiding-lokalisator de exacte locatie van de lekkage bepalen. Verder beschikken de camerasystemen over een helder beeldscherm die eventuele gebreken in de leidingen goed laten zien. Daarnaast is het mogelijk om foto’s en opnamen te maken voor onze (digitale) rapportage.

Vochtmetingen: zichtbaar maken van afwijkingen

Bij het opsporen van lekkages maken we regelmatig gebruik van vochtmetingen. Hierbij maken we afwijkingen in het vochtgehalte van constructiedelen zichtbaar. Daardoor kunnen we de plaats van de lekkage vaststellen. Op deze manier bepalen we ook of een schadebeeld wordt veroorzaakt door vocht. Kortom, vochtmetingen zijn cruciaal bij het opsporen van lekkages.

Kleurstof: een lekkage opsporen

Bij drukloze leidingen is het mogelijk om met kleurstof een lekkage op te sporen. We gebruiken dan meerdere kleuren. Zo kunnen we eenvoudig bepalen in welk gedeelte van de leiding het lek zich bevindt.

Ultrasoontechniek en akoestisch onderzoek: lekkage opsporen

Met ultrasoontechniek kunnen we lekkages in water- en cv-leidingen opsporen. Akoestisch onderzoek passen we vaak toe om lekkages te bepalen bij leidingen met een mantelbuis. Deze techniek is gebaseerd op het produceren van geluidsgolven. Met een bodemmicrofoon in combinatie met perslucht en traceergas is het mogelijk om de locatie van een lekkage te bepalen.