Drogen van zwevende dekvloeren

Waterschade bij zwevende dekvloeren is een veel voorkomend en complex probleem. Denkt u hierbij aan souterrains of kelders die door overstroming waterschade hebben opgelopen. Of appartementencomplexen en utiliteitsgebouwen waarbij door een lekkage schade is ontstaan aan een zwevende dekvloer. Trition kan zorgen voor het drogen van zwevende dekvloeren zonder dat de volledige vloer verwijderd hoeft te worden. U heeft zo geen overlast van hak- of breekwerk. Bovendien levert het u een enorme kostenbesparing op.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Doordat bij een zwevende dekvloer vrijwel geen ventilatie aanwezig is, zal deze na een waterschade niet natuurlijk drogen. De risico’s van water en vocht zijn echter aanzienlijk. Daarom is het drogen van zwevende dekvloeren erg belangrijk. U voorkomt zo:

  • Verdere vochtschades aan wanden ontstaan door optrekkend vocht
  • Lekkages aan onderliggende plafonds
  • Stank en schimmelvorming (gezondheidsrisico) door de aanwezige natte isolatie
  • Vermindering van thermische- en geluidsisolatie

Zo drogen we zwevende dekvloeren

Er zijn twee methodes om natte isolatielagen onder zwevende dekvloeren te drogen: door middel van overdruk en door middel van onderdruk. Wij kiezen bewust voor het laatste. Dit heeft als voordeel dat water direct uit de isolatie wordt weggezogen. Hierdoor drogen de zwevende dekvloeren sneller. Door het continu monitoren van het droogproces kunnen we precies aangeven wanneer de vooraf vastgestelde vocht (droog)condities zijn bereikt. U bent dus verzekerd van een goed resultaat en vakkundig gedroogde zwevende dekvloeren.

Meer over de onderdrukmethode

Door deze methode zuigt de droogapparatuur de vochtige lucht uit de isolatielaag en ontvochtigt deze. Hierdoor ontstaat een onderdruk die door de instromende droge lucht wordt gecompenseerd. Het resultaat is een continu droogproces. Deze methode garandeert een optimale beheersing van schadelijke stoffen. Alleen bij deze techniek wordt alle vochtige en met schadelijke stoffen belaste lucht langs een filtratiereeks geleid. Pas daarna wordt de gereinigde lucht aan de ruimte toegevoegd. Onze vakmensen leggen dit proces graag aan u uit.

Trition zorgt voor het drogen van zwevende dekvloeren

Onderdrukmethode
De vochtige lucht wordt uit de isolatielaag gezogen en door droge lucht vervangen, die door middel van de veroorzaakte onderdruk automatisch via de geopende randstroken wordt aangetrokken.

Overdrukmethode
Droge lucht wordt in de isolatielaag geblazen en de vervuilde vochtige lucht met microvezels, stof en schimmel wordt via de randstroken weer in de ruimte teruggeblazen.